Gold Fishy

100 tekstów – auto­rem jest Gold Fishy.

- Co Ty wiesz o problemach??
- O prob­le­mach wiem ty­le, ile o To­bie, bo Ty jes­teś moim naj­większym problemem. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 5 października 2010, 08:54

Podróże (wiosenne, jesienne i te w inne pory roku...)

Kocham two­je ręce
kiedy
prócz gład­kiej sza­rej kierownicy
trzy­mają ze spokojem
także nasze życia
kocham
kiedy jedną z nich
trzy­masz przy uchu telefon
by dzielić z kimś
kto jest daleko
tą samą chwilę co ze mną
kocham
gdy nie pat­rzysz na drogę
śmiejesz się
gdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 lipca 2010, 12:20

Błękitny

To ciało które widzisz
to tyl­ko dodatek
do wiat­ru co wieje w mo­jej głowie
do wo­dy co czasem
wy­myka się spod powiek
do og­nia co we wnętrzu płonie
do te­go co nieokreślone

złap mnie za rękę
podzielę się z tobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 6 lipca 2010, 14:16

Zła kobieta

Jak Pan Bóg do­puści co złego
dob­re­go coś zaw­sze też da­je -
ciężki ci miała charakter
lecz lek­kie obyczaje! 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 lipca 2010, 10:17

Popołudnie

Uśmiech na moich ustach
czai się jak kot
które­go głaszczesz spojrzeniem

czekasz
widzę to
nie chcesz go wystraszyć

w końcu
wy­ciągasz rękę
mo­je myśli zjeżone ze strachu
choć oddech
już łasi się do palców
nie wiem co robić
pod­daję się

pieszczota
prze­biega de­likat­nie przez popołudnie

mruczę. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 4 lipca 2010, 22:54

Strachy na lachy

Boimy się starości
włosów jak fi­ran­ki na święta wieszane
schodów co tak nagle
przeszkodą się stały

Boimy się starości
i niezrozumienia
od­bi­tego w lustrze
sta­rego spojrzenia...

Nie bójmy się, przyjdzie
zaw­sze naz­byt szybko
jak za lat dzieciństwa
śmierć po złotą rybkę

Nie bójmy się, starość
nie wyczekiwana
to wszak tyl­ko młodość
przeterminowana 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 czerwca 2010, 10:07

Kry­zys wiary – kiedy wskazówek na życie zaczy­nasz szu­kać pod kap­slem od Tymbarka. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 24 czerwca 2010, 22:51

Co mówi?

Żyjesz! - Krzyczy czerwono
I gorąco
Tłukąc się pod skórą
Cza­sem uwal­nia się
Rozkwita
Cier­pisz - szep­ce wtedy
Kochasz - Śmieje się
Czkawką serca
Na wi­dok je­go uśmiechu
Cza­sem ro­zum śpi
Słowa cho­wają po kątach
Ona nig­dy nie cichnie
Jes­teś – jes­teś – jesteś
Czu­jesz – czu­jesz – czujesz
Bez wytchnienia
Idź da­lej, jak ja -
nu­ci w skroniach
słyszysz??

Słuchaj uważnie
swo­jej krwi 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 czerwca 2010, 11:46

Cztery minuty przed świtem

Czuję sa­mot­ne piękno mo­jego ciała
Czuję mo­je włosy roz­sy­pane płomieniem po poduszce
Przyg­ry­zione war­gi zas­tygłe w niedo­kończo­nej słodyczy
Pal­ce sku­lone, nieroz­kwitłe spełnieniem
Gładką ciepłą skórę wołającą o twój od­legły dotyk

Mo­je ciało
Jak ob­raz w zam­kniętym muzeum
Które­go nikt nie podziwia
Nie żyje – 
Trwa 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 czerwca 2010, 11:03

Wpływ współczes­nej kul­tu­ry ma­sowej na od­biór kla­sycznych dzieł sztu­ki: słuchasz ora­torium Haen­dla, a przed ocza­mi masz Worms'y.

(ref­lek­sja z wykładu - His­to­ria muzyki) 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 czerwca 2010, 17:14
Gold Fishy

"Czasami ryby mają dosyć wody I uciekają z niej na czubki drzew" ;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gold Fishy

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Aktywność